POMIARY ELEKTRYCZNE

 • pomiary okresowe (5-letnie, roczne)  instalacji elektrycznych
 • pomiary powykonawcze/odbiorcze
 • protokoły pomiarowe honorowane przez zakłady ubezpieczeń, inspektorów nadzoru budowlanego i zakłady energetyczne
 • optymalizacja działania instalacji elektrycznych
 • wyszukiwanie usterek
 • profesjonalny miernik parametrów instalacji z ważnym certyfikatm kalibracji urządzeń pomiarowych

BUDOWNICTWO

 • przyłącza elektryczne

 • odbiory instalacji elektrycznych

 • nadzór budowlany

 • przeglądy instalacji elektrycznych

 • kompleksowe pomiary przy odbiorach

MODERNIZACJA

 • rozdzielnice elektryczne

 • przyłącza elektryczne

 • optymalizacja zabezpieczeń

 • zabezpieczenia przedlicznikowe

KWALIFIKACJE

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

 • uprawnienia SEP E i D

 • wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów eletrycznych zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych